Почетна‎ > ‎

I. ИКТ


1 Дигитални уређаји и кориснички програми
2 Рад са дигиталним текстуалним документима
3 Рад са дигиталним текстуалним документима
4 Уређивање дигиталне слике
5 Уређивање дигиталне слике
6 Обрада звука и видео записа
7 Обрада звука и видео записа
8 Мултимедијалне презентације
9 Мултимедијалне презентације
10 Систематизација градива
11 Шта је мрежа?
12 Интернет услуге
13 Дигитално грађанско васпитање
14 Прикупљање података помоћу онлајн упитника
15 Први пројекат
16 Први пројекат
17 Први пројекат
18 Први пројекат
19 Од блоковског до текстуалног програмског језика
20 Од блоковског до текстуалног програмског језика
21 Променљиве и наредбе
22 Променљиве и наредбе
23 Систематизација градива
24 Математичке операције
25 Математичке операције
26 Гранање програма
27 Систематизација градива
28 Понављање
29 Функције
30 Функције
31 Корњача графика
32 Корњача графика
33 Систематизација градива
34 Други пројекат
35 Други пројекат
36 Други пројекат