I. ИКТ

1. Рачунари и уређаји
2. Оперативни систем
3. Основна подешавања
4. Датотека и фасцикле
5. Систематизација градива
6. Слике – основне операције
7. Форматирање текста
8. Снимање звука и видео материјала
9. Презентовање ваших идеја
10. Мултимедијална презентација
11. Први пројекат
12. Први пројекат
13. Први пројекат
14. Први пројекат