О предмету Информатика и рачунарство у 6. разреду

Циљ и задаци

Циљ образовно-васпитног рада изборног програма је да се ученици оспособе за коришћење рачунара.

Задаци образовно-васпитног рада:

 • упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
 • развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;
 • подстицање креативног рада са рачунаром;
 • оспособљавање за рад на рачунару.

Оперативни задаци:

 • упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста;
 • упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација;
 • упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију;
 • упознавање ученика са основним елементима програмирања;
 • упознавање ученика са различитим образовним софтверима

 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

РАД СА ТЕКСТОМ (10)

Рад са табелама (креирање табела, унос текста, форматирање, рад са текстом у табели, кретање по табели, уметање редова и колона, брисање редова и колона, спајање и дељење ћелија, ширина и висина редова и колона). Оквири и сенчење табеле. Уметање табела у стране са текстом и сликама. Уметање заглавља и подножја стране, броја стране, датума и времена. Прелом стране. Позадина стране. Подешавање формата папира и маргина. Преглед пре штампања. Штампање.

ИНТЕРНЕТ (4)

Појам глобалне и локалне рачунарске мреже. Повезивање на Интернет. Рад са основним услугама Интернета. Претраживање Интернета. Преузимање текста и слика са Интернета. Понашање на мрежи и заштита личних података. Сигурност на Интернету.

ГРАФИКА (10)

Извори дигиталних слика (цртање, сликање екрана, скенирање, фотографисање, преузимање са Интернета). Обрада слика. Типови записа дигиталних слика. Конверзија између формата. Припрема слика за штампу, екрански приказ и објављивање на Интернет странама.

АНИМАЦИЈА (3)

Основе анимације. Израда једноставне анимације.

ИЗБОРНИ МОДУЛИ (9)

Одабрана поглавља из програмирања или интерактивне графике.

Програмирање

Увод у програмирање. Типови података и декларисање променљивих. Основне команде програмског језика. Демонстрација могућности програмског језика.

Интерактивна графика

Упознавање ученика са програмима за рад са графиком и њихова употреба у реализацији и савладавању градива других предмета (математика, физика, техничко и информатичко образовање).

 Списак уџбеника за ученике:

 • Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО за 6. разред основне школе – уџбеник. Завод за уџбеника Београд. 2008. ISBN 978-86-17-15541-2
 • Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО за 6. разред основне школе – вежбанка. Завод за уџбеника Београд. 2008. ISBN 978-86-17-15542-9

Додатни наставни садржаји:
Comments