08. Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)


08. Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)


Видео из Google докумената


Comments