01. Пајтон (Python) - аритметичке операцијеПајтон ‎(Python)‎ - аритметичке операције


Линкови: 

Додатна објашњења (извод из припреме за час):

 Мотивација за употребу математике у програмирању: Ученику се кроз неколико сликовитих примера наводе ситуације у којима су потребни математички алати да би се исправно реализовао неки програмерски задатак (примери су везани за програмирање игара које су им познате).

Активност 2

- Видео–лекција: ученици прате видео–лекцију Python - аритметичке операције, а затим представљене примере испробавају на својим речунарима.

Активност 3

- Рад на задацима: ученици у пару, бележе различите примере сложених аритметичких израза у одговарајућем запису са и без именованих међурезултата. У Пајтон окружењу проверавају исправност и са наставником дискутују о решењима.

Активност 4

- Извођење закључка: Уз помоћ наставника, ученици изводе закључке о новинама које доноси Пајтон у употреби рачунара као калкулатора у односу на позната решења.

Материјал за час:

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~filip/python/VI/Aritmetika.

Пајтон (Python) - аритметичке операције


Comments