03. Пајтон (Python) - аритметичке операције


Python - аритметичке операције (Super Mario)

 Ток часа према активностима ученика

Активност 1

- Понављање: израчунавање вредности аритметичких израза и именовање међурезултата у програмском окружењу Python

Активност 2

- Видео – лекција: ученици прате видео материјал Python - аритметичке операције (Super Mario), а затим представљено решење проблема анализирају и тестирају понављајући начин извршавања представљен у видео-лекцији.

Активност 3

 

- Рад на задацима: ученици индивидуално, користећи интерактивни уџбеник, решавају проблемске задатке, проверавају исправност сопствених решења и у дискусији са наставником и одељењем пореде различита решења. уочавају да исти задатак може имати више решења. 

Активност 4

- Извођење закључка: Уз помоћ наставника, ученици кроз дискусију сумирају проблемске ситуације и начине на које су их решили Python програмом, као и које су све технике тестирања исправности програма користили.

Материјал за час:

http://os.petlja.org/vi/Aritmetika.html

Аритметичке операције – проблемски задаци


Comments