14. Пајтон (Python) - уграђене функције min и max - примена у задацима14. Пајтон (Python) - уграђене функције min и max - примена у задацима

  • Интерактивна лекција о скуповима, торкама и речницима је на линку  https://petlja.org/BubbleBee/r/lekcije/interactive-book-py6/osnovnialgoritmi

  • Пајтон развојно окружење у облаку - https://repl.it/
  • Пајтон развојно окружење у облаку - http://pythonfiddle.com/
  • Извршавање Пајтона онлајн - https://www.tutorialspoint.com/execute_python_online.php
  • Онлајн развојна окружења за више програмских језика - https://ideone.com/
  • Онлајн развојно окружење за Пајтон Тринкнет - https://trinket.io/features/python3
  • Програмирање у Пајтону (збирка кратких питања) - http://petlja.org/BubbleBee/r/lekcije/python-zbirka-pitanja/skupovi_pitanja

  • 14. Пајтон (Python) - уграђене функције min и max - примена у задацима


    Comments