17. Пајтон (Python) - игра каладонт


17. Пајтон (Python) - игра каладонт

 • Интерактивна лекција о скуповима, торкама и речницима је на линку  https://petlja.org/BubbleBee/r/lekcije/interactive-book-py6/osnovnialgoritmi#

 • Пајтон развојно окружење у облаку - https://repl.it/
 • Пајтон развојно окружење у облаку - http://pythonfiddle.com/
 • Извршавање Пајтона онлајн - https://www.tutorialspoint.com/execute_python_online.php
 • Онлајн развојна окружења за више програмских језика - https://ideone.com/
 • Онлајн развојно окружење за Пајтон Тринкнет - https://trinket.io/features/python3
 • Програмирање у Пајтону (збирка кратких питања) - http://petlja.org/BubbleBee/r/lekcije/python-zbirka-pitanja/skupovi_pitanja

 • 17. Пајтон (Python) - игра каладонт

  Код игре Каладонт

  # Игра Калодонт за ученике 6. разреда основне школе
  # ----------------------Опис игре
  # Каладонт је игра коју игра неограничен број играча, а најмање два, тако што се
  # према унапред одређеном редоследу играчи изговарају по једну реч према
  # одређеном правилу. Ко не може да пронађе реч која задовољава правило бива избачен из игре. 
  # Игра почиње тако што први играч изговара према сопственом избору једну реч. 
  # Као одговор на њу играч који је следећи по реду мора да пронађе 
  # реч чија су прва два слова у ствари последња два слова речи коју је
  # изговорио претходни играч.
  # ----------------------Ток игре
  # Игра би требало да тече овако:
  # 1. Када играч покрене игрицу први на потезу је рачунар. Рачунар бира једну реч која се исписује на екрану.
  # 2. Играч даје своју реч као одговор.
  # 3. Реч играча се проверава по два основа:
  # a. да ли је важећа, тј. да ли постоји у речнику којим рачунар/твој програм располаже,
  # b. да ли се уклапа по датом правилу са оном коју је рачунар дао.
  # 4. Уколико реч не постоји или се не уклапа са задатом тада се рачунар проглашава победником, а сама игра се завршава.
  # 5. Уколико реч постоји и уклапа се задатом наставља се са игром, па је рачунар на потезу.
  # У свом речнику он тражи реч која се уклапа.
  # 6. Уколико рачунар не нађе у свом речнику одговарајући реч, тада се играч проглашава победником а игра завршава.
  # 7. Уколико рачунар пронађе одговарајућу реч понавља се цео поступак (од корака 2.).
  # ---------------------
  import random
  # Функција
  # Провера да ли се речи уклапају
  def ReciSeUklapaju(rec1,rec2):
  return rec1[-2:]==rec2[0:2]
  # списак речи које се у игри користе
  reci=["амеба", "америка", "ангелина", "анђео", "аорист", "аргумент", "ацетон", "божидар", "бојлер", "врата", "гавран", "ератостен", "етикета", "каладонт", "канаринац", "качамак", "књига", "кућа", "мама", "мачка", "наочаре", "нар", "небо", "онтарио", "организам", "оркестар", "орнамент", "прозор", "рачунар", "слика", "сто", "столица", "сунце", "таван", "тата", "телевизор", "телефон", "тетка", "ћао", "цар", "царина", "цвет", "цена"]
  stampa=int(input("Уколико желите да одштампате речи у бази унесите број 1"))
  if stampa==1:
  print("Списак речи у игри ", reci)
  # Функција
  # Игра рачунара
  def RacunarIgra(datarec):
  mogucereci=[rec for rec in reci if ReciSeUklapaju(datarec,rec)]
  if mogucereci==[]:
  return""
  else:
  return random.choice(mogucereci)
  # Функција
  # Игра човека
  def CovekIgra(datarec):
  rec=input("Унеси реч (унеси празно ако не знаш):")
  while rec != "" and (not(ReciSeUklapaju(datarec,rec)) or not (rec in reci)):
  rec =  input("Та реч није добра. Унеси реч:")
  return rec
  # ----------------------
  # Почетак главног дела програма
  # Избор речи из листе методом случајног избора
  rec= random.choice(reci)
  print("Почетна реч је: ", rec)
  while True:
  rec=CovekIgra(rec)
  if rec=="":
  print("Пошто ниси знао реч, рачунар је победио")
  break
  rec=RacunarIgra(rec)
  if rec=="":
  print("Рачунар није нашао реч! Твоја победа.")
  break
  print("Рачунар је одабрао реч ", rec)
  # ---------------------КРАЈ ПРОГРАМА--------------------

  Embed gadget  Comments