18. Систематизација градива


Решени задаци:
1.1. Сабирање и множење два двоцифрена броја
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# Сабирање два двоцифрена броја
print("23+44=",23+44)
print("23*44=",23*44)
#------КРАЈ ПРОГРАМА
2.1. Велика Морава је дугачка 185km и настаје од Јужне Мораве која је 90km дужа, и Западне Мораве која је 123km дужа од ње. Колика је укупна дужина ове три реке?
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# Задатак:
# Велика Морава је дугачка 185km и настаје од Јужне Мораве која је 90km дужа, и 
# Западне Мораве која је 123km дужа од ње. 
# Колика је укупна дужина ове три реке?
vm = 185
jm = vm + 90
zm = vm + 123
ukupno = vm + jm + zm
print(ukupno)
#------КРАЈ ПРОГРАМА
3,1, Задатак је сличан задатку из онлајн лекције где је представљен задатак да програмираш део игрице Super Mario где треба да одредиш позицију на којој ћеш приказати слику корњачице. Видљиви део екрана широк је 500 пиксела, а висок 250 пиксела. Корњача стоји на стази која је направљена од квадратних блокова који су величине 50 пута 50 пиксела. На почетку стазе се налази део блока који је широк 20 пиксела. Корњача стоји на четвртом блоку са леве стране (када се не рачуна почетни блок, који се не види цео). Одреди на којој позицији се налази доњи десни крај корњаче ако је корњача широка 25 пиксела(одреди колико пиксела је та тачка удаљена од леве ивице екрана и колико је пиксела удаљена од горње ивице екрана).
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
kornjaca_x = 20 + 3 * 50+25
kornjaca_y = 250 - 50
print("x=", kornjaca_x, "y=",kornjaca_y)
#------КРАЈ ПРОГРАМА

9.1. Напишите програм који за реченицу унету преко конзоле исписује број словних знакова 
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# --- Број словних знакова
# Задатак: Напишите програм који за реченицу унету преко конзоле исписује број словних знакова 
recenica = input("Унеси неку реченицу: ")
print("Унели сте реченицу ", recenica)
print("Број словних знакова у унетој реченици је ", len(recenica))
#------КРАЈ ПРОГРАМА
10.1. Напишите програм који проверава да ли је реч унета преко конзоле рачунара ваше име
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# --- Име
# Задатак: Напишите програм који проверава да ли је реч унета преко конзоле рачунара ваше име
vaseime=input("Унеси своје име: ")
ime = input("Унеси нечије ")
if vaseime==ime:
   print("Браво. Унели сте своје име", vaseime)
else:
   print("Унели сте туђе име. Ваше име је ",vaseime, "а унели сте име ",ime )
#------КРАЈ ПРОГРАМА
11.1. Напишите програм који вам враћа име и презиме играча са дресом број 3 ако је листа играча сортираних према бројевима дреса следећа
["Стефан Јовић", "Марко Симоновић", "Богдан Богдановић", \
"Никола Калинић", "Милан Мачван", "Стефан Марковић", \
"Немања Недовић", "Мирослав Радуљица", "Милош Теодосић",\
"Никола Јокић", "Владимир Штимац", "Стефан Бирчевић"]
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# --- Играч, бројеви дреса
# Задатак: Напишите програм који вам враћа име и презиме играча са дресом број 3 ако је листа играча сортираних према бројевима дреса следећа
# ["Стефан Јовић", "Марко Симоновић", "Богдан Богдановић", \
# "Никола Калинић", "Милан Мачван", "Стефан Марковић", \
# "Немања Недовић", "Мирослав Радуљица", "Милош Теодосић",\
# "Никола Јокић", "Владимир Штимац", "Стефан Бирчевић"]
igraci = ["Стефан Јовић", "Марко Симоновић", "Богдан Богдановић", \
"Никола Калинић", "Милан Мачван", "Стефан Марковић", \
"Немања Недовић", "Мирослав Радуљица", "Милош Теодосић",\
"Никола Јокић", "Владимир Штимац", "Стефан Бирчевић"]
dres = int(input("Број дреса: "))
print("Играч са дресом број ", dres ,"је ", igraci[dres-1])  
#------КРАЈ ПРОГРАМА
12.1. Напишите програм који за унети број месеца преко конзоле приказује на екрану назив месеца и број дана у њему
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# --- Назив месеца и број дана
# Задатак: Напишите програм који за унети број месеца преко конзоле приказује на екрану
# назив месеца и број дана у њему
meseci = [("јануар", 31), ("фебруар", 28), ("март", 31), \
          ("април", 30), ("мај", 31), ("јун", 30), \
          ("јул", 31), ("август", 31), ("септембар", 30), \
          ("октобар", 31), ("новембар", 30), ("децембар", 31)]
broj = int(input("Унеси редни број месеца:"))
mesec = meseci[broj - 1]
print("Назив:", mesec[0], "Број дана:", mesec[1])
#------КРАЈ ПРОГРАМА

13.1. Напишите програм који исписује бројеве која деце броје у игри жмурки за случај да броје на следећи начин
5,10, итд. 100. На крају програм треба да испише на екрану
Полазим!
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# --- Жмурке
# Задатак: Напишите програм који исписује бројеве која деце броје 
# у игри жмурки за случај да броје на следећи начин
# 5,10, итд. 100. На крају програм треба да испише на екрану 
# Полазим!
for i in range(0, 100 + 1, 10):
  print(i)
print("Полазим!")
#------КРАЈ ПРОГРАМА
14.1.  Напишите програм који за листу целих бројева
listabrojeva = [23, 205, 173, 171, 184, 177]
исписује на екрану листу тих бројева, њихову суму, максимални и минимални број у листи
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# --- Листа бројева
# Задатак: Напишите програм који за листу целих бројева 
# listabrojeva = [23, 205, 173, 171, 184, 177]
# исписује на екрану листу тих бројева, њихову суму, максимални и минимални број у листи
listabrojeva = [23, 205, 173, 171, 184, 177]
print("Листа бројева је ", listabrojeva)
print("Сума листе бројева је               ", sum(listabrojeva))
print("Минимална вредност листе бројева је ", min(listabrojeva))
print("Максимална вредност листе бројева је ", max(listabrojeva))
#------КРАЈ ПРОГРАМА
15.1. Пајтон (Python) - пресликавање
Напишите програм коришћењем подпрограма који за странице правоугаоника дате у листи
stranicepravougaonika =[ (23, 205), (173, 171), (184, 177)]
израчунава обим и површину правоугаоника. 
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# --- Израчунавање површине и обима правоугаоника
# Задатак:  Напишите програм коришћењем подпрограма који за 
# странице правоугаоника дате у листи
# stranicepravougaonika =[ (23, 205), (173, 171), (184, 177)]
# израчунава обим и површину правоугаоника. 
#---РЕШЕЊЕ
#    Подпрограм за израчунавање обима правоугаоника
def obim(a, b):
  return 2*(a+b)
#    Подпрограм за израчунавање површине правоугаоника
def povrsina(a, b):
  return (a*b)

#      Тело програма
stranicepravougaonika =[ (23, 205), (173, 171), (184, 177)]
for pravougaonik in stranicepravougaonika:
   print("Обим правоугаоника ", "са страницама ", pravougaonik, " је ", obim(*pravougaonik))
   print("Површина  правоугаоника ", "са страницама ", pravougaonik, " је ", obim(*pravougaonik))

#------КРАЈ ПРОГРАМА
16. Пајтон (Python) - филтрирање
Напиши програм који израчунава и исписује број самогласника у унетој линији текста и то за случај да је текст унет ћирилицом или латиницом
#------ПОЧЕТАК ПРОГРАМА
# --- Филтрирање самогласника
# Задатак:  Напиши програм који израчунава и исписује број 
#  самогласника у унетој линији текста и то за случај да је 
#  текст унет ћирилицом или латиницом
#---РЕШЕЊЕ
rec = input("Unesi jednu reč:")
broj_samoglasnika = 0
for slovo in rec:
  if slovo.lower() in {'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'а', 'е', 'и', 'о', 'у'}:
     broj_samoglasnika = broj_samoglasnika+1
print("Broj samoglasnika:", broj_samoglasnika)
#------КРАЈ ПРОГРАМАРазвојно окружење за вежбање писања програма у Пајтону

Embed gadget


Comments