III. Рачунарство


//
III 19 Пајтон (Python) - аритметичке операције
III 20 Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)
III 21 Пајтон (Python) - аритметичке операције (Super Mario)
III 22 Пајтон (Python) - цели и реални бројеви
III 23 Пајтон (Python) - реално дељење
III 24 Пајтон (Python) - целобројно дељење
III 25 Пајтон (Python) - корњача графика
III 26 Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)
III 27 Пајтон (Python) – ниске и гранања
III 28 Пајтон (Python) - листе
III 29 Пајтон (Python) - скупови, торке, речници
III 30 Пајтон (Python) - понављање
III 31 Пајтон (Python) - уграђене функције min и max - примена у задацима
III 32 Пајтон (Python) – пресликавање и филтрирање
III 33 Пајтон (Python) - игра каладонт
III 34 Други пројекат
III 35 Други пројекат
III 36 Други пројекат