23. Пајтон (Python) - реално дељење

Веб страна лекције са интегрисаним развојним окружењем Пајтона је на линку на https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/deljenje

Пајтон (Python) - цели и реални бројеви


Линкови: 

Пајтон (Python) - реално дељење


Comments