26. Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)


08. Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)

Линкови: 

    Видео из Google докумената


Comments