1. Табеле

1. Табеле

Питања за проверу знања:

  1. Шта су то табеле?
  2. Шта су то редови а шта колоне?
  3. Шта је то ћелија?
  4. Зашто се користе табеле?
  5. Набројте табеле са којима сте се до сада упознали?
  6. Који је најмањи део табеле?
  7. Шта се уписује у прву колону табеле?
  8. Зашто се записује заглавље изнад сваке колоне?
Comments