20. Алати за цртање и обраду графике

Према врсти графике програми за цртање и обраду графике деле се на растерске и векторске.
Програми су производи фирми чији су их програмери програмирали и стога подлежу условима коришћења која та фирма пропише. То важи и за програме за цртање  и/или обраду графике.
Програм који не може да се инсталира на више рачунара или умножава назива се комерцијалним програмом. Програми који може да се копира и да се инсталира на више рачунара без накнаде назива се бесплатним програмом.

Растерска графика

Растер као појам теоретски означава "нешто што је начињено од више елемената у неком видљивом дводимензионалном систему". У графици је то приказ од најмање једног до теоријски бесконачног броја поља на површини одређене величине, а заједно граде мозаик сложен тако да чини целовиту слику. При томе се поља морају додиривати, али не и преклапати. Тако створена слика назива се још и битмапа, а поља - пиксели. Број пиксела на површини одређене величине назива се резолуција.

Растерска графика је "цртање" помоћу мозаика пиксела при чему сваки пиксел посебно носи информацију о боји коју репродукује. Та информација није фиксна, дакле могуће ју је мијењати. Величина цртежа или слике добијене на овај начин највише зависи од броју пиксела који је граде. Као веома битан појам унутар графичке индустрије јавља се резолуција, а означава број пиксела на некој одређеној величини. О броју пиксела осим саме величине, зависи квалитет слике, али и њена физичка величина коју заузима на дигиталним медијима за чување података. Уколико желимо повећати растерску слику, то постижемо или увећавањем постојећих или додавањем нових пиксела. Смањивање растерске слике се одвија умањивањем или одузимањем постојећих пиксела. Наравно, тим поступком ћемо добити физички већу или мању слику, али са осетном деградацијом квалитета приказа слике. У односу на векторску графику, растерска је пуна недостатака, али је уједно једини начин да се помоћу рачунара прикаже фотореалистична слика. Важно је напоменути да код растерске графике сваки пиксел може приказивати само једну боју, али садржи податке и о свим бојама које може приказати. Зато готово све растерске слике заузимају поприлично физичког простора на медијима за чување података.

Зависно од броја боја приказаних на растерској слици разликујемо:

 • 1 бит-не битмапе (једнобојне, монохроматске). Једнотонски цртеж или текст где постоје само две могуће вредности - црна и бела.
 • 8 бит-не битмапе (у сивој скали или у палети - 256 боја) Вишетонска, црно - бијела слика, или једноставна колористичка слика одрађена са највише 256 боја. 
 • 16 бит-не битмапе (65 536 могућих боја) Растерске слике које данас све ређе срећемо, а свој су врхунац имале средином последње деценије 20 века због немогућности тадашњих графичких картица инсталираних на тадашњим рачунарима да прикажу већи број боја.
 • 24 бит-не битмапе (True color или 16 777 216 боја) обухватају сав потребан број боја за приказ фотореалистичних слика на рачуналу у RGB моду. Данас се најчешће користи за приказ слика на екрану.
 • 32 бит-не битмапе (слике у пуној CMYK боји, при чему се свакој од CMYK боја додаје по 8 бита 8x4=32) обухватају вишебојне слике намењене штампи, или било каквој репродукцији при којој се користе четири основне компоненте за добијање слике (cyan, magenta, yellow и црна компонента). Изгледом се на екрану рачунара не разликују много од 24 бит-них битмапа.
 • .CPT - Corel Photo-Paint датотеке подржавају све дубине боја, све врсте слика, негубљиво сажимање величине датотеке, чување слика у слојевима, али заузимају много места на медијима за чување података.
 • .PSD - Adobe Photoshop датотеке подржавају све дубине боја, чувају слике свих других датотека, такођер имају негубљиво сажимање, до 100 слојева слика у једној датотеци.

Осим њих, постоје и датотеке које су мањих могућности, али су универзалне за све програме који имају могућности рада са растерском графиком. Њихови формати су:

 • .BMP - стандардни формат за растерске слике на свим PC рачуналима. Без могућности су спремања у слојевима, али графика у том формату заузима поприлично простора на медијима за похрану података.
 • .TIFF - веома прихваћен формат великих могућности раширен подједнако на PC и MAC платформама. Подржава све дубине боја и чување  у слојевима. Оптимизован је  за штампарски процес, од припреме за штампу до штампања на различитим штампачима јер подржава чувањее слике у пуном CMYK моделу боја.

Заједничка особина горе наведеним форматима је негубљивост квалитете при чувању  графике, те веома велик простор који заузимају на медијима за чување  података. Постоје случајеви када је немогуће радити са тако великим датотекама. Из тих разлога постоје формати чији је задатак смањити величину датотеке, али се то у већини случајева одражава на квалитет слике коју чувамо у таквом формату.
Неки од таквих тзв. "деструктивних" формата за приказ растерске графике су:

 • .JPG - формат који слику деструктира методом компресије. Свака слика сачувана  у датотеку .jpg формата губи своју првобитну квалитету, али и своју величину коју заузима при чувању на одређени медиј. Степеном компресије можемо управљати тако што већом компресијом слика постаје слабијег квалитета, али и мање величине на медију за чување података. Овај формат подржава приказ свих дубина боја, али није прикладан за графике намијењене штами, већ приказу на екрану.
  Разлог је тај што сваки екран има своју резолуцију која прикрива релативно лош квалитет слике. Из тих разлога је релативно тешко уочити разлику између оригиналне слике и оне са минималном компресијом.
 • .GIF - формат датотеке који слику приказује са само 256 боја и намењен је графици за интернет. Није препоручљив за слике са пуно тонова, већ за цртеже или скице. Нипошто се не користи као формат слике намењене било каквом облику штампе.
Према тексту на линку

Векторска графика

Вектор као појам у графици означава одсечак који има своју дужину и смер. Према тој законитости, линије вектора је могуће приказати у координатном систему зато што у основи имају само те двије важне вриедности. Те вредности нису фиксне (дакле могуће их је мењати).
Векторска графика означава начин "цртања" помоћу тих векторских линија које пак могу градити векторске објекте. При том свака линија садржи три податка: већ споменуте - дужину, смер, те податак о боји линије. У случају да те линије граде неки објект, четврти податак је боја испуне. Векторским објектом сматра се сваки спој једне или више линија које су "затворене" - значи почетна тачка линије уједно је и завршна точка. Дакле све се унутар векторске графике своди на више једноставних математичких формула при чему рачунало "памти" најмање два, а највише четири податка, па такве слике и цртежи заузимају мало физичког простора на медијима за чување података (тврди диск, дискета, ЦД, ДВД, итд.). Величина вектора мијења се математички променом вредности дужине и смера. Квалитета приказа графике се не мења јер се аутоматски променом величине у рачунару одвијају математичке калкулације којима се задржава иста квалитета приказа векторског цртежа. Најбољи је пример текст писан у неком модерном програму за обраду текстуалних докумената где при промени величине слова, текст и даље задржава своју оштрину и првобитну квалитету приказа. Векторски начин цртања или писања до недавно се најчешће везивао за израду једноставнијих цртежа, логотипова, ознака и сл., али модерни векторски програми омогућавају постизање изврсних ефеката који векторски рад јако приближавају квалитети растерске слике. То је посебно предност при изради графике намењене изради интернет страница, где је потребно направити што квалитетнију слику, а по могућности мале физичке величине коју заузима на медијима за чување података.
Према тексту на линку

Најраспрострањенији програми за рад са растерском графиком

Комерцијални програми за рад са растерском графиком

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop или једноставно Photoshop је рачунарски програм за обраду слика. Аутор програма је компанија Adobe Systems. Тренутно, у верзији CS5, тржишни је лидер међу професионалним програмима на пољу обраде и прављења дигиталних слика.

Прва верзија овог програма изашла је у фебруару 1990. године и то само на Mac OS платформи. Корисници Виндоуза су тек са верзијом Photoshop 2.5,која је изашла у новембру 1992. године, добили приступ овом програму.

Верзија CS5 је 12. главно издање Adobe Photoshop[1] и има два различита издања: основно (Basic) и продужено (Extended) издање са продуженим који има додатне функције које су доступне. Adobe Photoshop Extended је укључен у свим Adobe Creative Suite понудама осим Design Standard, који има основну верзију.

Corel Photo-Paint

Corel Painter

Adobe Fireworks

Једна детаљнија листа комерцијалних програма за рад са растерском графиком је следећа
   

Бесплатни растерски програми који су са лиценцом о власништву (Freeware)


Бесплатни растерски програми отвореног кодаПрограми за рад са растерском графиком који више немају подршку

Програми за рад са векторском графиком

Комерцијални програми за рад са векторском графиком

Бесплатни програми за рад са векторском графиком који су са лиценцом о власништву (Freeware)

 • Google Docs (има компоненту базирану на броузеру названу "Drawing" која извози у PNG, JPG, SVG и PDF)
 • TdhCad

Бесплатни растерски програми отвореног кода


Корисни линкови

Питања за проверу знања

 1. Како се према врсти графике програми за цртање и обраду графике деле?
 2. Наведите три комерцијална програма за едитовање растерске графике?
 3. Наведите три програма отвореног кода за едитовање растерске графике?
 4. Наведите три комерцијална програма за едитовање векотрске графике?
 5. Наведите три програма отвореног кода за едитовање векторске графике?
Comments