23-24. INKSCAPE

Презентација

Инкскејп је векторско–графички програм за цртање дистрибуиран под ГНУ-овом општом јавном лиценцом. Доступан је у оперативним системима Linux, FreeBSD, Mac OS X, Microsoft Windows. Исказани циљ је да овај програм постане моћна графичка алатка у потпуности у складу са стандардима XML, SVG и CSS. Ипак, Инкскејпова имплементација стандарда SVG и CSS је још увек непотпуна. Најуочљивији је недостатак подршке за анимацију и SVG фонтове.

Инкскејп има вишејезичку подршку, чак и за компликована писма, што је опција коју тренутно не подржава већина комерцијалних апликација за векторску графику. Међу језицима на које је локализован је и српски.

vi-23-24:Инкскејп

vi-23-24: Инкскејп: Бојење

vi-23-24: Инкскејп: Креирање облика

vi-23-24: Инкскејп: Тродимензионални облик

Корисни линкови

Вежбе

Прва вежба

1.Креирати нови документ у програму INKSCAPE са следећим параметрима:

величина „платна“: desktop_800x600 

2. Сачувати овај документ у датотеку са именом у следећем формату

GRAFIKA-INKSCAPE01-<Разред и одељење>-<Име и презиме>

Пример: GRAFIKA-INKSCAPE01-VI5-Petar Petrovic

3. Нацртати у 4 реда следеће фигуре

1. ред: четири квадрата у следећим бојама: светлоплава, тамноплава, црвена, зелена

2. ред: четири елипсе у следећим бојама: тамноплава, црвена, зелена, светлоплава

3. ред: четири звезице у следећим бојама: црвена, зелена, светлоплава, тамноплава

4. ред: четири спирале у следећим бојама зелена, светлоплава, тамноплава, црвена

4. У доњем десном углу написати своје име и презиме црвеном бојом, користећи фонт Arial

5. Сачувати ову датотеку и позвати наставника

Друга вежба

1.Креирати нови документ у програму INKSCAPE са следећим параметрима:

величина „платна“: desktop_800x600

2. Сачувати овај документ у датотеку са именом у следећем формату

GRAFIKA-INKSCAPE02-<Разред и одељење>-<Име и презиме>

Пример: GRAFIKA-INKSCAPE02-VI5-Petar Petrovic

3. Нацртати у 3 тродимензионална облика са следећим параметрима

1- облик: угао X=130, Y=90,  Z=40

1- облик: угао X=90, Y=130,  Z=40

1- облик: угао X=40, Y=90,  Z=130

3. Подесити да попуна, боја линије и стил линије буду различити

4. У доњем десном углу написати своје име и презиме црвеном бојом, користећи фонт Arial

5. Сачувати ову датотеку и позвати наставника

Трећа вежба

1.Креирати нови документ у програму INKSCAPE са следећим параметрима:

величина „платна“: desktop_800x600

2. Сачувати овај документ у датотеку са именом у следећем формату

GRAFIKA-INKSCAPE03-<Разред и одељење>-<Име и презиме>

Пример: GRAFIKA-INKSCAPE03-VI5-Petar Petrovic

3. Нацртати 2 квадрата, две елипсе, две звезде, две спирале и два тродимензионална облика тако да се не преклапају

3. Обојите видљиве делове објекта разним бојама попуне и линија.

4. У доњем десном углу написати своје име и презиме црвеном бојом, користећи фонт Arial

5. Сачувати ову датотеку и позвати наставника


Comments