14. Безбедност код рачунара


PPT презентација о малициозном софтверу

Безбедност и ризици - Малициозни програми vi-cas14-091214024529-phpapp02.ppt

Embed gadgetComments