28. Увод у напредну примену интерактивне графике

У овом излагању коришћени су материјали са линка http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rg/

Интерактивна графика


Препоручени линкови за даље изучавање суComments