31. Примена графике у физици


Циљеви часа

  • Демонстрација примене интерактивне графике у настави физике
  • Увежбавање примене интерактивне графике у изучавању физике

Продукти часа

Сваки ученик ће на овим часовима:
  • Наћи барем једну графику везану за наставу физике на бази кључних речи
  • Наћи барем један видео везан за наставу физике
  • Наћи барем једну анимацију везану за наставу физике
  • Наћи барем једну симулацију везану за наставу физике
  • Наћи барем једну образовну игру везану за наставу физике
  • Попунити упитник са линковима ка нађени садржајима и навешће своје утиске

Улазна анкета

Пре него што почнемо пријавите се на своје налоге на домену школе и посетите линк на  коме се налази анонимна улазна анкета. Резултате можете погледати на следећем линку

6-31/32-Улазна анкета

Уводна презентација

6-31/32: Примена графике у физици

Демонстрација примене интерактивне графике у физици

Кључне речи:

Налажење графика и видеа са садржајима из физике

У циљу демонстрације користиће се се кључна реч physics за претраживање садржаја на Гуглу. Снимци екрана једне демонстрације су дати у следећој презентацији

6-31/32: Демонстрација 1: Снимци екрана

Налажење анимација са садржајима из физике

У пољу за претраживање кључни појам који сте изабрали допуните са појмом animation. У нашем примеру имамо за physics да допуњен наведеним појмом имамо physics animation.

6-31/32: Демонстрације 2: Снимци екрана

Налажење симулација са садржајима из физике

У пољу за претраживање кључни појам који сте изабрали допуните са појмом simulation. У нашем примеру имамо за physics да допуњен наведеним појмом имамо physics simulation.


6-31/32: Демонстрације 3: Снимци екрана

Налажење игара са садржајима за савладавање наставе физике

У пољу за претраживање кључни појам који сте изабрали допуните са појмом games. У нашем примеру имамо за physics да допуњен наведеним појмом имамо physics games.

6-31/32: Демонстрације 4: Снимци екрана

Вежбе

Потребно је да будете пријављени на Гуглу својим налогом на домену школе пошто је потребно да резултате свог рада региструјете путем упитника на следећој адреси при чему се аутоматски потписујете својом адресом епоште на домену школе.

Изглед упитника у коме ћете представити резултате свог рада је следећи

6-31/32- Упитник

1. задатак: наћи једну графику која је везана за физику и линк ка тој графици наведите у упитник
2. задатак: наћи један видео који је везан за физику и линк ка том видеу наведите у упитник
3. задатак: наћи једну анимацију која је везана за физику и линк ка тој анимацији наведите у упитник
4. задатак: наћи једну симулацију која је везана за физику и линк ка тој симулацији наведите у упитник
5. задатак: наћи једну игру која је везана за физику и линк ка тој игри наведите у упитник

Излазна анкета

Када сте решили задатке посетите линк на  коме се налази анонимна излазна анкета. Резултате можете погледати на следећем линку.

6-31/32-Излазна анкета

Примери

Корисни линкови