32. Примена графике у биологији

Циљеви часа

 • Демонстрација примене интерактивне графике у настави биологије
 • Увежбавање примене интерактивне графике у изучавању биологије

Продукти часа

Сваки ученик ће на овим часовима:
 • Наћи барем једну графику везану за наставу биологије на бази кључних речи
 • Наћи барем један видео везан за наставу биологије
 • Наћи барем једну анимацију везану за наставу биологије
 • Наћи барем једну симулацију везану за наставу биологије 
 • Наћи барем једну образовну игру везану за наставу биологије
 • Попунити упитник са линковима ка нађени садржајима и навешће своје утиске

Уводна презентација

6-32_ Примена графике у биологији.pptx

Демонстрација примене интерактивне графике у биологији

Кључне речи:
 • на српском: биологија, ћелија, биљка, животиња, грађа биљака, грађа ћелије, цвеће, стабло, сисари, птице, лист, инсекти,
 • на енглеском: biology, cell, plant, animal, timber plants, timber cells, flower, tree, mammals, birds, leaves, insects

Налажење графика и видеа са садржајима из биологије

У циљу демонстрације користиће се се кључна реч biology за претраживање садржаја на Гуглу. Снимци екрана једне демонстрације су дати у следећој презентацији

6-32_ Демонстрација 1_ Снимци екрана.pptx

Налажење анимација са садржајима из биологије

6-32_ Демонстрације 2_ Снимци екрана.pptx

Налажење симулација са садржајима из биологије

6-32_ Демонстрације 3_ Снимци екрана.pptx

Налажење игара са садржајима за савладавање наставе биологије

6-32_ Демонстрације 4_ Снимци екрана.pptx

Вежбе

Потребно је да будете пријављени на Гуглу својим налогом на домену школе пошто је потребно да резултате свог рада пошаљете наставнику путем Гугл учионице.


1. задатак: наћи једну графику која је везана за биологију и линк ка тој графици предајте преко Гугл учионице
2. задатак: наћи један видео који је везан за биологију  и линк ка том видеу предајте преко Гугл учионице
3. задатак: наћи једну анимацију која је везана за биологију и линк ка тој анимацији предајте преко Гугл учионице
4. задатак: наћи једну симулацију која је везана за биологију и линк ка тој симулацији предајте преко Гугл учионице
5. задатак: наћи једну игру која је везана за биологију и линк ка тој игри предајте преко Гугл учионице

Примери

Примери графике у биологији


Примери видеа у биологији

YouTube видео

Примери анимација у биологији

  Примери симулација у биологији

   Примери игара у биологији

    Корисни линкови

    Comments