33. Примена графике у техничком и информатичком образовању


Циљеви часа

  • Демонстрација примене интерактивне графике у техничком и информатичком образовању
  • Увежбавање примене интерактивне графике у изучавању техничког и информатичког образовања

Продукти часа

Сваки ученик ће на овом часу:
  • Наћи барем једну графику везану за наставу техничког и информатичког образовања на бази кључних речи
  • Наћи барем један видео везан за наставу техничког и информатичког образовања
  • Наћи барем једну анимацију везану за наставу техничког и информатичког образовања
  • Наћи барем једну симулацију везану за наставу техничког и информатичког образовања
  • Наћи барем једну образовну игру везану за наставу техничког и информатичког образовања

Уводна презентација

6-33: Примена графике у ТИО

Демонстрација примене интерактивне графике у техничког и информатичког образовања

Кључне речи:

Налажење графика и видеа са садржајима из техничког и информатичког образовања

У циљу демонстрације користиће се се кључна реч technical drawings за претраживање садржаја на Гуглу. Снимци екрана једне демонстрације су дати у следећој презентацији

6-33: Демонстрација 1: Снимци екрана


Налажење анимација са садржајима из техничког и информатичког образовања

6-33: Демонстрације 2: Снимци екрана


Налажење симулација са садржајима из техничког и информатичког образовања

6-33: Демонстрације 3: Снимци екрана


Налажење игара са садржајима за савладавање наставе техничког и информатичког образовања

6-33 Демонстрације 4: Снимци екрана

Вежбе

Потребно је да будете пријављени на Гуглу својим налогом на домену школе пошто је потребно да резултате свог рада пошаљете наставнику коришћењем Гугл учионице.

1. задатак: наћи једну графику која је везана за техничко и информатичко образовање и линк ка тој графици предајте преко Гугл учионице

2. задатак: наћи један видео који је везан за техничко и информатичко образовање и линк ка том видеу предајте преко Гугл учионице

3. задатак: наћи једну анимацију која је везана за техничко и информатичко образовање и линк ка тој анимацији предајте преко Гугл учионице

4. задатак: наћи једну симулацију која је везана за техничко и информатичко образовање и линк ка тој симулацији предајте преко Гугл учионице

5. задатак: наћи једну игру која је везана за техничко и информатичко образовање и линк ка тој игри предајте преко Гугл учионице

Примери

Корисни линкови