34. Примена графике у настави српског и страних језика

Циљеви часа

 • Демонстрација примене интерактивне графике у настави српског и страних језика
 • Увежбавање примене интерактивне графике у изучавању српског и страних језика

Продукти часа

Сваки ученик ће на овим часовима:
 • Наћи барем једну графику везану за наставу српског и страних језика на бази кључних речи
 • Наћи барем један видео везан за наставу српског и страних језика
 • Наћи барем једну анимацију везану за наставу српског и страних језика
 • Наћи барем једну симулацију везану за наставу српског и страних језика 
 • Наћи барем једну образовну игру везану за наставу српског и страних језика
 • Попунити упитник са линковима ка нађени садржајима и навешће своје утиске

Уводна презентација

6-34_ Примена графике у настави српског и страних језика.pptx

Демонстрација примене интерактивне графике у хемији

Кључне речи:
 • на српском: језик, српски језик, енглески језик, француски језик, страни језик, граматика, правопис, књижевност, песма, роман, падежи, писмо, ћирилица, Вук Караџић, Шекспир
 • на енглеском: language, Serbian, English, French, foreign language, grammar, spelling, literature, poem, novel, case, alphabet, Cyrillic, Vuk Karadzic, Shakespeare

Налажење графика и видеа са садржајима из српског и страних језика

У циљу демонстрације користиће се се кључна реч српски језик за претраживање садржаја на Гуглу. Снимци екрана једне демонстрације су дати у следећој презентацији

6-34_ Демонстрација 1_ Снимци екрана.pptx

Налажење анимација са садржајима из српског и страних језика

6-34_ Демонстрације 2_ Снимци екрана.pptx

Налажење симулација са садржајима из српског и страних језика

6-34_ Демонстрације 3_ Снимци екрана.pptx

Налажење игара са садржајима за савладавање наставе српског и страних језика

6-34_ Демонстрације 4_ Снимци екрана.pptx

Вежбе

Потребно је да будете пријављени на Гуглу својим налогом на домену школе пошто је потребно да резултате свог рада пошаљете наставнику путем Гугл учионице.


1. задатак: наћи једну графику која је везана за наставу српског и страних језика и линк ка тој графици предајте преко Гугл учионице
2. задатак: наћи један видео који је везан за наставу српског и страних језика и линк ка том видеу предајте преко Гугл учионице
3. задатак: наћи једну анимацију која је везана за наставу српског и страних језика и линк ка тој анимацији предајте преко Гугл учионице
4. задатак: наћи једну симулацију која је везана за наставу српског и страних језика и линк ка тој симулацији предајте преко Гугл учионице
5. задатак: наћи једну игру која је везана за наставу српског и страних језика и линк ка тој игри предајте преко Гугл учионице

Примери

Примери графике у настави српског и страних језика


Примери видеа у настави српског и страних језика

YouTube видео

Примери анимација у настави српског и страних језика

  Примери симулација у настави српског и страних језика

   Примери игара у настави српског и страних језика

    Корисни линкови


    Корисни линкови за учење страних језика

    Comments