35.Примена графике у хемији

Циљеви часа

  • Демонстрација примене интерактивне графике у хемији
  • Увежбавање примене интерактивне графике у изучавању хемије

Продукти часа

Сваки ученик ће на овом часу:
  • Наћи барем једну графику везану за наставу хемије на бази кључних речи
  • Наћи барем један видео везан за наставу хемије
  • Наћи барем једну анимацију везану за наставу хемије
  • Наћи барем једну симулацију везану за наставу хемије
  • Наћи барем једну образовну игру везану за наставу хемије
  • Попунити упитник са линковима ка нађени садржајима и навешће своје утиске

Улазна анкета

Пре него што почнемо пријавите се на своје налоге на домену школе и посетите линк на  коме се налази анонимна улазна анкета. Резултате можете погледати на следећем линку

Интерактивна графика: 6-35-Улазна анкета

Уводна презентација

6-35: Примена графике у хемији

Демонстрација примене интерактивне графике у хемији

Кључне речи:
  • на српском: хемија, састав материје, структуру материје, особине материје, хемијско једињење, хемијска смеша, хемијска реакција, периодни систем елемената
  • на енглеском: chemistry, composition of matter, structure of matter, properties of matter, chemical compound, chemical mixtures, chemical reactions, the periodic table of elements

Налажење графика и видеа са садржајима из хемије

У циљу демонстрације користиће се се кључна реч chemistry за претраживање садржаја на Гуглу. Снимци екрана једне демонстрације су дати у следећој презентацији

6-35: Демонстрација 1: Снимци ектрана

Налажење анимација са садржајима из хемије

6-35: Демонстрације 2: Снимци екрана

Налажење симулација са садржајима из хемије

6-35: Демонстрације 3: Снимци екрана

Налажење игара са садржајима за савладавање наставе хемије

6-35: Демонстрације 4: Снимци екрана

Вежбе

Потребно је да будете пријављени на Гуглу својим налогом на домену школе пошто је потребно да резултате свог рада региструјете путем упитника на следећој адреси при чему се аутоматски потписујете својом адресом епоште на домену школе.

Изглед упитника у коме ћете представити резултате свог рада је следећи

Интерактивна графика: 6-35- Примена у настави хемије: примена у настави хемије

1. задатак: наћи једну графику која је везана за хемију и линк ка тој графици наведите у упитник
2. задатак: наћи један видео који је везан за хемију и линк ка том видеу наведите у упитник
3. задатак: наћи једну анимацију која је везана за хемију и линк ка тој анимацији наведите у упитник
4. задатак: наћи једну симулацију која је везана за хемију и линк ка тој симулацији наведите у упитник
5. задатак: наћи једну игру која је везана за хемију и линк ка тој игри наведите у упитник

Излазна анкета

Када сте решили задатке посетите линк на  коме се налази анонимна излазна анкета. Резултате можете погледати на следећем линку.

Интерактивна графика: 6-35-Излазна анкета

Примери

Примери графике у хемији


Comments