Геогебра - Анимација линеарне функције

У данашњој вежби треба да научите да анимирате линеарну функцију коришћењем програма Геогебра.
Јутубе видео корака ове вежбе је следећи

YouTube видео

Анимиране линеарне функције на Јутубе су следеће

YouTube видео

Кораци које треба да реализујете дати су на следећој страни

Comments