Недавне активности на сајту

12.03.2020. 16:32 Милан Милошевић измењено 24. Математичке операције
12.03.2020. 16:32 Милан Милошевић је направио/ла 24. Математичке операције
20.02.2020. 23:14 Милан Милошевић измењено 19/20. Од блоковског до текстуалног програмског језика
20.02.2020. 15:17 Милан Милошевић измењено 21/22. Променљиве и наредбе
20.02.2020. 03:30 Милан Милошевић измењено 21/22. Променљиве и наредбе
20.02.2020. 02:57 Милан Милошевић је направио/ла 21/22. Променљиве и наредбе
20.02.2020. 02:56 Милан Милошевић измењено 6.19/20. Од блоковског до текстуалног програмског језика
20.02.2020. 02:56 Милан Милошевић је направио/ла 6.19/20. Од блоковског до текстуалног програмског језика
20.02.2020. 02:56 Милан Милошевић измењено III. Рачунарство
20.02.2020. 02:55 Милан Милошевић је направио/ла III. Рачунарство
20.02.2020. 02:54 Милан Милошевић измењено 14. Прикупљање података помоћу онлајн упитника
02.12.2019. 16:07 Милан Милошевић измењено 6.14. Прикупљање података помоћу онлајн упитника
02.12.2019. 16:07 Милан Милошевић је направио/ла 6.14. Прикупљање података помоћу онлајн упитника
23.11.2019. 09:08 Милан Милошевић измењено 13. Дигитално грађанско васпитање
23.11.2019. 00:55 Милан Милошевић је направио/ла 13. Дигитално грађанско васпитање
19.11.2019. 11:53 Милан Милошевић измењено 12. Интернет услуге
19.11.2019. 02:11 Милан Милошевић измењено 12. Интернет услуге
19.11.2019. 02:11 Милан Милошевић је направио/ла 12. Интернет услуге
11.11.2019. 13:30 Милан Милошевић измењено 11. Шта је то мрежа?
11.11.2019. 13:18 Милан Милошевић измењено II. Дигитална писменост
11.11.2019. 13:10 Милан Милошевић измењено 11. Шта је то мрежа?
11.11.2019. 11:23 Милан Милошевић измењено 11. Шта је то мрежа?
11.11.2019. 11:17 Милан Милошевић измењено 11. Шта је то мрежа?
11.11.2019. 11:05 Милан Милошевић измењено 11. Шта је то мрежа?
11.11.2019. 11:05 Милан Милошевић је направио/ла 11. Шта је то мрежа?

старије | новије