Недавне активности на сајту

10.01.2018. 12:51 Милан Милошевић измењено 20. Рад са датотекама
10.01.2018. 12:42 Милан Милошевић измењено 19. Увод у ИКТ, основни појмови
10.01.2018. 12:12 Милан Милошевић измењено 20. Рад са датотекама
10.01.2018. 12:10 Милан Милошевић измењено 20. Рад са датотекама
04.01.2018. 15:47 Милан Милошевић измењено 21. Рад са текстом
04.01.2018. 15:43 Милан Милошевић измењено 20. Рад са датотекама
04.01.2018. 15:41 Милан Милошевић измењено 20. Рад са датотекама
04.01.2018. 15:39 Милан Милошевић измењено 20. Рад са датотекама
04.01.2018. 13:25 Милан Милошевић измењено 19. Увод у ИКТ, основни појмови
04.01.2018. 13:24 Милан Милошевић измењено 19. Увод у ИКТ, основни појмови
18.12.2017. 02:57 Милан Милошевић измењено 17. Пајтон (Python) - игра каладонт
18.12.2017. 02:57 Милан Милошевић измењено 16. Пајтон (Python) - филтрирање
18.12.2017. 02:56 Милан Милошевић измењено 15. Пајтон (Python) - пресликавање
18.12.2017. 02:56 Милан Милошевић измењено 14. Пајтон (Python) - уграђене функције min и max - примена у задацима
18.12.2017. 02:56 Милан Милошевић измењено 13. Пајтон (Python) - понављање
18.12.2017. 02:55 Милан Милошевић измењено 12. Пајтон (Python) - скупови, торке, речници
18.12.2017. 02:55 Милан Милошевић измењено 11. Пајтон (Python) - листе
18.12.2017. 02:54 Милан Милошевић измењено 10. Пајтон (Python) - гранање
18.12.2017. 02:54 Милан Милошевић измењено 08. Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)
18.12.2017. 02:53 Милан Милошевић измењено 07. Пајтон (Python) - корњача графика
18.12.2017. 02:25 Милан Милошевић измењено 06. Пајтон (Python) - целобројно дељење
18.12.2017. 02:23 Милан Милошевић измењено 05. Пајтон (Python) - реално дељење
18.12.2017. 02:22 Милан Милошевић измењено 04. Пајтон (Python) - цели и реални бројеви
18.12.2017. 02:22 Милан Милошевић измењено 03. Пајтон (Python) - аритметичке операције
18.12.2017. 02:21 Милан Милошевић измењено 02. Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)

старије | новије