Недавне активности на сајту

22.04.2019. 23:50 Милан Милошевић измењено 29. Пајтон (Python) - скупови, торке, речници
22.04.2019. 23:44 Милан Милошевић је направио/ла 29. Пајтон (Python) - скупови, торке, речници
08.04.2019. 15:26 Милан Милошевић измењено 28. Пајтон (Python) - листе
08.04.2019. 15:22 Милан Милошевић је избрисао/ла 27. Пајтон (Python) – ниске и гранања
08.04.2019. 15:21 Милан Милошевић је направио/ла 28. Пајтон (Python) - листе
08.04.2019. 15:19 Милан Милошевић измењено 27. Пајтон (Python) - ниске и гранања
08.04.2019. 15:01 Милан Милошевић је направио/ла 27. Пајтон (Python) - листе
26.03.2019. 02:18 Милан Милошевић измењено 26. Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)
26.03.2019. 02:15 Милан Милошевић је направио/ла 26. Пајтон (Python) - уграђене функције (min, max, abs)
26.03.2019. 02:15 Милан Милошевић измењено 27. Пајтон (Python) – ниске и гранања
26.03.2019. 02:13 Милан Милошевић је направио/ла 27. Пајтон (Python) – ниске и гранања
26.03.2019. 02:12 Милан Милошевић измењено 25. Пајтон (Python) - корњача графика
26.03.2019. 02:09 Милан Милошевић је направио/ла 25. Пајтон (Python) - корњача графика
10.03.2019. 11:03 Милан Милошевић измењено 24. Пајтон (Python) - целобројно дељење
10.03.2019. 11:01 Милан Милошевић је направио/ла 24. Пајтон (Python) - целобројно дељење
10.03.2019. 11:00 Милан Милошевић измењено 23. Пајтон (Python) - реално дељење
10.03.2019. 10:59 Милан Милошевић измењено 23. Пајтон (Python) - реално дељење
10.03.2019. 10:57 Милан Милошевић измењено 23. Пајтон (Python) - реално дељење
10.03.2019. 10:53 Милан Милошевић је направио/ла 23. Пајтон (Python) - реално дељење
26.02.2019. 03:41 Милан Милошевић измењено 22. Пајтон (Python) - цели и реални бројеви
26.02.2019. 03:33 Милан Милошевић је направио/ла 22. Пајтон (Python) - цели и реални бројеви
26.02.2019. 03:32 Милан Милошевић измењено 21. Пајтон (Python) - аритметичке операције (Super Mario)
26.02.2019. 03:29 Милан Милошевић је направио/ла 21. Пајтон (Python) - аритметичке операције (Super Mario)
07.01.2019. 04:06 Милан Милошевић измењено 20. Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)
07.01.2019. 04:03 Милан Милошевић измењено 20. Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)