Недавне активности на сајту

18.02.2018. 07:49 Милан Милошевић измењено 22. Рад са графиком
18.02.2018. 07:47 Милан Милошевић измењено 22. Рад са графиком
18.02.2018. 07:46 Милан Милошевић измењено 22. Рад са графиком
18.02.2018. 07:44 Милан Милошевић измењено 22. Рад са графиком
18.02.2018. 07:36 Милан Милошевић измењено 21. Рад са текстом
18.02.2018. 07:31 Милан Милошевић је приложио/ла 21-02.jpg - 21. Рад са текстом
18.02.2018. 07:31 Милан Милошевић је приложио/ла 21-01.jpg - 21. Рад са текстом
18.02.2018. 06:26 Милан Милошевић измењено 21. Рад са текстом
15.02.2018. 07:49 Милан Милошевић измењено 36. Систематизација градива
15.02.2018. 07:49 Милан Милошевић је направио/ла 36. Систематизација градива
15.02.2018. 07:48 Милан Милошевић измењено 35. Заштита приватности и заштита здравља
15.02.2018. 07:48 Милан Милошевић је направио/ла 35. Заштита приватности и заштита здравља
15.02.2018. 07:48 Милан Милошевић измењено 34. Претраживање интернета, безбедан рад на интернету
15.02.2018. 07:47 Милан Милошевић је направио/ла 34. Претраживање интернета, безбедан рад на интернету
15.02.2018. 07:47 Милан Милошевић измењено 33. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
15.02.2018. 07:47 Милан Милошевић је направио/ла 33. Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин
15.02.2018. 07:46 Милан Милошевић измењено 3. Дигитална писменост
15.02.2018. 07:46 Милан Милошевић измењено 3. Дигитална писменост
15.02.2018. 07:45 Милан Милошевић је направио/ла 3. Дигитална писменост
15.02.2018. 07:43 Милан Милошевић измењено 32. Систематизација градива
15.02.2018. 07:43 Милан Милошевић је направио/ла 32. Систематизација градива
15.02.2018. 07:15 Милан Милошевић измењено 30/31. Мултимедијалне презентације
15.02.2018. 07:14 Милан Милошевић је направио/ла 30/31. Мултимедијалне презентације
15.02.2018. 07:14 Милан Милошевић измењено 29. Блог - сајт
15.02.2018. 07:13 Милан Милошевић је направио/ла 29. Блог - сајт