Недавне активности на сајту

07.01.2019. 04:06 Милан Милошевић измењено 20. Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)
07.01.2019. 04:03 Милан Милошевић измењено 20. Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)
07.01.2019. 04:00 Милан Милошевић измењено 01. Пајтон (Python) - аритметичке операције
07.01.2019. 03:58 Милан Милошевић је направио/ла 20. Пајтон (Python) - променљиве (именовање резултата)
07.01.2019. 03:53 Милан Милошевић измењено 19. Пајтон (Python) - аритметичке операције
07.01.2019. 03:46 Милан Милошевић измењено 19. Пајтон (Python) - аритметичке операције
07.01.2019. 03:17 Милан Милошевић измењено 19. Пајтон (Python) - аритметичке операције
07.01.2019. 03:04 Милан Милошевић измењено 19. Пајтон (Python) - аритметичке операције
07.01.2019. 03:04 Милан Милошевић измењено 01. Пајтон (Python) - аритметичке операције
07.01.2019. 02:55 Милан Милошевић измењено 19. Пајтон (Python) - аритметичке операције
07.01.2019. 02:55 Милан Милошевић је направио/ла 19. Пајтон (Python) - аритметичке операције
07.01.2019. 02:54 Милан Милошевић измењено III. Рачунарство
07.01.2019. 02:54 Милан Милошевић измењено III. Рачунарство
07.01.2019. 02:52 Милан Милошевић измењено III. Рачунарство
07.01.2019. 02:52 Милан Милошевић је направио/ла III. Рачунарство
07.01.2019. 02:43 Милан Милошевић измењено 18. Систематизација градива
07.01.2019. 02:43 Милан Милошевић је направио/ла 18. Систематизација градива
07.01.2019. 02:42 Милан Милошевић је избрисао/ла 20. Систематизација градива
07.01.2019. 02:42 Милан Милошевић је избрисао/ла 19. Рачунари и друштво
24.12.2018. 15:36 Милан Милошевић измењено 17. Будите безбедни на мрежи
17.12.2018. 04:21 Милан Милошевић измењено 16. Онлајн апликације
17.12.2018. 04:19 Милан Милошевић измењено 16. Онлајн апликације
12.12.2018. 01:42 Милан Милошевић измењено 16. Онлајн апликације
12.12.2018. 01:32 Милан Милошевић измењено 17. Онлајн апликације
12.12.2018. 01:22 Милан Милошевић измењено 15. Коришћење ресурса на мрежи